Movetivate your kids

Syftet med Moventure är att vara motivationshöjande samtidigt som eleverna under rörelse tar till sig fakta, kunskaper och förmågor som är nödvändiga nå kunskapsmålen. Vi kallar detta att ”movtivera” eller på engelska ”movetivate”. Nedan finns de pedagogiska verktyg vi har att erbjuda. Moventure GO betatestas för tillfället, där kan du gå in och anmäla dig ifall du vill vara med och testa.

Will you movetivate?

Fysisk aktivitet för ökat resultat

Forskare har analyserat inlärning och kunskapsnivåer hos 499 barn från andra och tredje klass från 12 olika grundskolor genom att addera fysisk aktivitet vid undervisning av matematik och stavning. Där såg man tydligt att barn i gruppen som kombinerade fysisk aktivitet och inlärning hade signifikant bättre resultat i matematikhastighetstest, allmän matematik och stavning. Detta motsvarar 4 månader mer lärande jämfört med kontrollgruppen som inte adderade fysisk aktivitet vid inlärning.

Deltagarna var 499 barn (medelålder 8,1 år) från andra och tredje klassen av 12 grundskolor. Vid varje skola tilldelades en klass i andra och tredje klass slumpmässigt till interventions- eller kontrollgruppen. Interventionsgruppen deltog i F & V (Fit och redo för inlärning) -lektioner i 2 år, 22 veckor per år, 3 gånger i veckan. Kontrollgruppen deltog i vanliga klassrumslektioner. Barnens akademiska prestation mättes innan ingreppet startade och efter första och andra interventionsåren. Akademisk prestation mättes med 2 matematiska tester (hastighet och allmänna matematiska färdigheter) och 2 språktest (läsning och stavning).*

 

”Physically Active Math and Language Lessons Improve Academic Achievement: A Cluster Randomized Controlled Trial” – Marijke J. Mullender-Wijnsma, Esther Hartman, Johannes W. de Greeff, Simone Doolaard, Roel J. Bosker and Chris Visscher  Pediatrics originally published online February 24, 2016;