Movetivate your kids

Formålet med Moventure er at motivere samtidig med, at eleverne lærer om fakta, får viden og kompetencer som er vigtige ift. læring, mens de bevæger sig. På engelsk kalder vi det “movetivate”. Nedenstående finder du de pædagogiske værktøjer, vi har at tilbyde. Moventure GO beta-testes i øjeblikket, så du kan angive, hvis du gerne vil være med til at teste.

Will you movetivate?

Fysisk aktivitet for et bedre resultat

Forskere har analyseret lærings- og vidensniveauer hos 499 børn fra anden og tredje klasse fra 12 forskellige grundskoler ved at tilføje fysisk aktivitet i undervisningen i matematik og stavning. Der så man tydeligt, at børn i gruppen, som kombinerede fysisk aktivitet og læring, havde signifikant bedre score i matematik-hastighedstest, almen matematik og stavning. Dette svarer til 4 måneders øget læring sammenlignet med kontrolgruppen, som ikke havde fysisk aktivitet kombineret med læring. Deltagerne var 499 børn (gennemsnitsalder 8,1 år) fra 2. og 3. klasse fra 12 grundskoler. På hver skole blev en tilfældig 2. og 3. klasse udvalgt som interventions- og kontrolgruppe. Interventionsgruppen deltog i et fitnessbaseret læringsprogram  i 2 år, 22 uger om året, 3 gange om ugen. Kontrolgruppen havde almindelig klasseundervisning. Børnenes faglige præstationer blev målt inden interventionen begyndte og efter første og andet interventionsår. Den faglige præstation blev målt med 2 matematiske tests (hastighed og almene matematiske færdigheder), og sproglige tests (læsning og stavning).   “Physically Active Math and Language Lessons Improve Academic Achievement: A Cluster Randomized Controlled Trial” – Marijke J. Mullender-Wijnsma, Esther Hartman, Johannes W. de Greeff, Simone Doolaard, Roel J. Bosker and Chris Visscher  Pediatrics originally published online February 24, 2016;