Sådan fungerer det

Moventure er opdelt i to forskellige brugertilstande. En til administration og en til undervisning/aktivitet. Dette for at gøre det så enkelt og let som muligt i forhold til at komme i gang ved hver aktivitet. Moventure fungerer med alle typer af enheder, smartphones, tablets og computere.

Forberedelser

1. Opret en skolekonto

For at kunne bruge Moventure, skal din skole have en konto. Lige nu kan man kun give sin interesse tilkende, da vi stadig er i gang med at udvikle produktet.

2. Tilføj brugere/pædagoger

Som skoleadministrator kan man tilføje flere brugere, som skal have adgang til Moventure. En bruger oprettes med navn og e-mail. Der genereres automatisk en kode, som man kan ændre til sin egen valgfrie. Hver bruger skal også vælge en 4 cifret pinkode, som bruges til at administrere aktiviteter i Lektionsmodulet.

3. Oprette grupper/klasser

En gruppe oprettes ved at angive et gruppenavn, årgang samt antal elever. Grupperne kan bruges af alle på hele skolen, og der er ingen begrænsning på, hvor mange grupper en skole kan have. Alle brugere har adgang til alle grupper, men der angives en bruger, som er ansvarlig for gruppen. Man kan endvidere tilføje følgere til en gruppe. Følgere modtager meddelelser med et kort resume af hændelsen samt et link til de opgaver/udfordringer, som er gennemført, når gruppen har gennemført en aktivitet . Følgere kan f.eks. være andre pædagoger, som har tilknytning til gruppen eller forældre. Information kan anvendes til at gøre undervisningen i forskellige emner mere virkelighedsnære.

4. Opret en opgave

En opgave er en rute mellem et eller flere områder, som markeres på et kort. Det kan være mellem skolen og omklædningsrummet, men også gennem hele Danmark, Europa eller verden. Det er nemt at oprette forskellige typer opgaver. Dels opgaver, som hver gruppe arbejder med hver for sig, men også opgaver, hvor aktiviteterne i grupperne er fusioneret, såkaldte fællesopgaver. Hver opgave visualiseres på et kort sammen med afstand og rute, så man enkelt kan følge, hvordan det går. Alle brugere kan se alle opgaver og tanken er, at man tilsammen kan skabe flere gode opgaver.

5. Opret skabeloner til aktiviteter/undervisning

For at forenkle så meget som muligt omkring selve aktiviteten, har vi tilføjet skabeloner til undervisningen. Disse kan f.eks. bestå af skolespecifikke ruter så som en tur rundt om skolen, forhindringsbanen i gymnastiksalen osv. En beskrivelse og en rute pr tur er alt, hvad der behøves at angives. Det er naturligvis frivilligt, hvis man hellere vil indtaste ruten på aktivitetstidspunktet.

6. Go Moventure!

Nu er alt klar til at gå i gang med Moventure.

Brug Moventure GO!

1. Go Moventure GO!

Start Moventure i hvilken som helst browser.

2. Vælg gruppe/grupper

Man kan sagtens arbejde med flere grupper samtidigt i Moventure. Man kan også opdele én gruppe i mindre grupper, f.eks. hvis man vil udfordre eleverne mod hinanden men samtidig vil have dem til at arbejde mod samme mål. Man kan have max. 4 grupper/hold i gang samtidig. Man kan også være nødt til at korrigere antallet af deltagere i gruppen, hvis nogen ex. er fraværende.

3. Vælg aktivitet og gå i gang

For hver gruppe, som tilføjes, angiver man hvilken rute som gælder pr. tur. Dette kan enten angives manuelt eller hentes fra skolens skabeloner. Så er det bare at komme i gang.

Skift opgaver, som skal vises på kortet (valgfrit)

Som standard vises en af gruppens igangværende opgaver, men brugeren kan vælge at vise en anden opgave som en af de valgte grupper deltager i.

Vælg tid til aktiviteten (valgfrit)

Hvis man vil, kan man indstille en timer til den tid en aktivitet skal tage. Når tiden er gået, kan man ikke længere registrere. Hvis der ikke sættes timer, vises klokken/uret.

Afslut aktiviteten

For at afslutte eller ændre en igangværende aktivitet, skal brugeren taste sin pinkode. Aktiviteten sættes på pause og kan nemt genoptages, ændres eller afsluttes.