Moventure GO

Forskning visar att fysiskt aktiva lektioner kan leda till förbättrade resultat i matematik och stavning för barn i grundskolan.

Moventure GO är en applikation för skolor som kombinerar fysisk aktivitet med ämnen som matematik och geografi.

Appen gör det roligare att röra på sig och tar klassen, gruppen eller hela skolan på en resa i världen – samtidigt som de grafiskt ser hur de rör sig ut i världen.

Var med på resan i att skapa kreativa inlärningsmetoder med avstamp i fysisk aktivitet, anmäl intresse och var en av de första som får vara med och testa Moventure GO!

Fysisk aktivitet

Flytta klassrummet dit där den fysiska aktiviteten sker, öka rörelseglädjen och lär samtidigt eleverna hur världen och närområdet ser ut. 

Moventure kan användas när som helst under skoldagen – ett break som ger mer än bara rörelse – lär dig samtidigt som du rör dig.

Steg för steg vid uppstart:

1. Välj en klass

2. Välj en sträcka (förbestämt eller mata in en egen)

3. Kör igång!

Tävla mot andra

Utmana andra klasser, grupper och skolor att röra sig ut på en resa i världen, vem kommer först? Ett verktyg att använda av alla, när som helst under skoldagen. 

Utöver att man tydligt ser resvägen man sprungit på kartan skickas resultaten via mail till berörda lärare för klassen att nyttja som exempel vid matte- och övriga lektioner. 

40 min, 20 elever, 100 km

Under en idrottslektion á 40 minuter är det rimligt att en klass på 20 elever förflyttar sig ca 100 km, ibland mer beroende på typ av aktivitet.

Då fler användare tillkommer kommer fler roliga och motivationshöjande funktioner att läggas till, exempelvis kommer mer fakta om platser/städer/länder att läggas in. Det kommer också bli möjligt att välja en grupp att jämföra sig med i realtid (ex parallellklassens resultat på idrottslektionen kan visas och på så vis kan eleverna motiveras att ta i lite mer). Exakt vilka funktioner som finns i första versionen är inte klart då vi kommer föra en dialog med de skolor som anmält intresse.

Flera tävlingsformer

Det går också att dela upp den aktuella gruppen i upp till fyra ”lag” som kan tävla mot varandra under ett tillfälle, skärmen delas då upp och de får separata områden eller knappar att trycka på för att registrera för ”sitt lag”. På skärmen visas då deras avverkade sträcka och antal.

Anmäl dig för att skapa ett konto på Moventure GO. Helt gratis!

Moventure GO är gratis för alla skolor. Här kan du anmäla dig för att skapa ett konto till din skola. Vi skapar konton i turordning och meddelar dig när ditt konto är klart att använda.