Lektionsexempel

Fyra sätt att använda moventure i undervisningen, men du kommer garanterat på fler sätt att jobba med Moventure GO.

Använd Moventure GO som ett sätt att motivera (movetivate) gruppen att anstränga sig mer och samtidigt få en bild av kartan, både i närområdet och globalt. Ex vid hinderbana trycker varje elev på plattan/telefonen/tryckknappen vid varje varv och det förinställda värdet ritar upp gruppens färdväg på den enhet som används och där bilden projiceras. Vid denna typ av aktivitet är det lämpligt att ha konstant uppdatering av färdvägen.

Antingen som en kort rörelsepaus vars enda syfte är rörelse och eventuellt lite frisk luft, eller som en del av undervisningen där något skall diskuteras/lösas/besvaras.  

Ett exempel på uppgift kan vara: ”Förklara vattnets kretslopp. Två och två ett varv runt skolan, tid 10 minuter – när vi är tillbaka lottar vi några som redovisar”. Eleverna går och diskuterar frågan, när de kommer tillbaka till klassrummet trycker de på skärmen/knappen och värdet registreras. Vid denna typ av aktivitet är det lämpligt att färdvägen uppdateras vid den satta tidsgränsen (i detta fall 10 minuter) – det motiverar alla att vara tillbaka inom 10 minuter för att få se vad som händer och för att deras tryck skall räknas.

Den information som genereras efter varje aktivitet kan användas för att arbeta med olika områden inom matematiken. I exemplet nedan arbetar klassen med division.

Avverkad sträcka: 114km, antal klick: 2 280st, klickvärde: 50 m, tid: 45 min, antal elever: 23 st

  • Hur många klick gjorde varje elev i genomsnitt?
  • Hur många klick gjordes i genomsnitt varje minut?
  • Hur lång tid tog varje kilometer att avverka?
  • Hur många meter sprang varje elev i genomsnitt

Skolan kan skapa en grupp som heter ”rast”, då kan elever röra sig en förutbestämd sträcka på rasten och skolan kommer då längre på ”Moventures världsresa”. En färdig och målsanpassad rastaktivitet att erbjuda. En möjlighet för alla elever som vill, men också för elever som inte har något att göra/någon att vara med just denna rast.