Om oss

Vi var, tillsammans med Enköpings kommun och Karolinska Institutet och Klingberg Lab, 2014 med och startade forskningsprojektet ”Mer Energi i Hummelsta” för att undersöka hur daglig fysisk aktivitet i skolan påverkar elevers mående och skolprestation.

Under projektets gång har vi blivit mer och mer intresserade av att fläta samman rörelse och inlärning, då det finns studier som tyder på att inlärning fungerar bättre under rörelse. Det skulle kunna liknas med att evolutionen gjort oss mer mottagliga för intryck då vi exempelvis flydde för våra liv och samtidigt behövde processera mycket information och intryck för att eventuellt hitta ett gömställe, eller minnas en plats där det kunde finnas föda. När vi sedan var i säkerhet och var stilla fanns inte detta behov för hjärnan att vara igång och mottaglig. Evolutionen har helt enkelt gjort det fördelaktigt att ha en hjärna som var aktiv under rörelse.

Sverigeresan

När vi tagit emot studiebesök från skolor och organisationer har vi ofta presenterat en aktivitet som vi då kallade ”Sverigeresan”. Sverigeresan innebar att vi lät eleverna springa en sträcka på 300m så många gånger de orkade och hann. Därefter plottades deras sammanlagda sträcka in på en karta och sattes upp på skolans anslagstavla, vilket motiverade eleverna att anstränga sig mer. Det som motiverade eleverna var dels att de såg att ansträngningen gav resultat i faktisk sträcka, men också att de kunde jämföra sin klass prestation med andra klasser och årskurser på skolan. Många blev väldigt intresserade av ”Sverigeresan” och vi sade lite halvt på skämt, halvt på allvar att vi en dag skulle göra ett digitalt läromedel av den. –”Vi är med” var ofta svaret.

Tillsammans med kommunikationsbyrån Haus,  har vi därför utvecklat konceptet Moventure och skapat ett digitalt läromedel som kommer lanseras under hösten 2019. Moventure ger möjlighet till att öka elevernas motivation under vissa moment i ämnet idrott och hälsa, men också till stimulerande, lärande break som möter ett flertal av skolans kunskapskrav.

Vill du se exempel på hur du kan använda Moventure i undervisningen?

Vilka är vi?

Mattias Hertz

Idrottslärare, initiativtagare och projektledare Mer Energi i Hummelsta

Richard Engström

Aktivitetsledare och aktivitetsutvecklare Mer Energi i Hummelsta