• Info
  • Anmäl din skola

GÖR SKOLJOGGEN 2023 TILL ETT LÄRORIKT ÄVENTYR!

I samarbete med Skolidrottsförbundet erbjuder Moventure alla skolor som är anmälda till Skoljoggen att delta i Moventure GO Skoljoggen Edition. Med Moventure GO går det att genomföra skoljoggen andra datum än den 15/9 och ändå vara med och se sin skola och sin kommuns del i hela resan. Moventure GO Skoljoggen Edition gör det också möjligt att sprida ut skolans deltagande över tid och geografiskt och ändå få känslan av att alla gör det tillsammans.

Efter skoljoggen går det att se hur långt olika skolor, kommuner och alla skolor tagit sig, både på skolnivå, kommun nivå och alla skolor i hela Sverige. Hur långt kan vi komma tillsammans?

Vill din skola ha en egen utmaning, inga problem skapa en egen resväg eller välj bland befintliga. Raus Planterings Skola i Helsingborg testade detta med mycket lyckat resultat, läs om detta och hur de gjorde här.

Efter skoljoggen finns det mängder av kartplatser, sträckor och sprugna kilometer att använda sig av i den ordinarie undervisningen.

Det är enkelt att använda Moventure GO Skoljoggen Edition, efter registrering får den ansvarige på skolan  en länk som delas med alla funktionärer. Med länken loggas man automatiskt in till sin skolas skoljoggenresa, där skriver man in värdet på den sträckan där man är funktionär, sedan klickar man en gång för varje elev som passerar, alternativt ställer upp en enhet där eleverna får klicka själva varje varv.

Läs mer om Moventure GO här

Moventure arbetar för att integrera rörelse och inlärning på ett lekfullt och effektivt sätt. Vårt mål är att skapa undervisningsmaterial som fångar alla elevers intresse, är enkelt för pedagoger att använda och därför underlättar för skolans kompensatoriska uppdrag samt förbättrar folkhälsan.

I samarbete med

Anmäl DIN SKOLA HÄR!

Fyll i dina och skolans uppgifter. Mer information om utförande, inloggningslänk och användande kommer på mejl. Det går att anmäla skolor hela september till Moventure GO Skoljoggen Edition. Det går att registrera varv fram till 30 september.

Glöm inte att registrera er på Skolidrottsförbundets hemsida för skoljoggen, det gör du här