Springmatte

Springmatte är ett enkelt spel/lek med syfte att öva elevernas matematiska förmåga samtidigt som de är i rörelse, ett bra komplement till den ordinarie undervisningen för att nå kunskapsmålen.

Det finns studier som visat på ökat inlärning om inlärningen sker i samband med rörelse. Ränkespring gör också att eleverna samarbetar och ”elev lär elev” uppstår naturligt. Det går fort att komma igång och kan användas nästan var som helst. Moventure räknespring fungerar utmärkt för både yngre och äldre elever. Räknespring fungerar utmärkt som stafett/tävling eftersom det tidigt står klart för eleverna att ”slumpen” spelar stor roll i hur det går – ett tacksamt att närma sig sannolikhetslära på ett lekfullt sätt.

Varje set innehållet 21st. nummerplattor/markeringsplattor, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 10000.

Spelvarianter

Det finns många spelvarianter, det går att variera antal deltagare i varje grupp, räknesätt, tillgång till whiteboard för uppställning osv. I exemplet nedan är det fyra elever/grupp. Således behövs fem set brickor och fem uppsättningar tärningar till en klass på 20 elever.

Spelvariant 1 – Passar alla åldrar

Dela in klassen i grupper (varje grupp bör ha minst en deltagare som klarar att ställa upp de tal som kan komma)

Varje lag får 5st tärningar (1-6), tillgång till whiteboard och en whiteboardpenna.

Brickorna placeras slumpmässigt i andra änden av klassrummet/idrottssalen etc. Brickorna är till för att markera svaret på genom att eleverna markerar med händer/fötter etc, varje markering ger värdet på den markerade brickan. Syftet med att brickorna skall placeras en bit ifrån tärningarna är att rörelsen fram till brickorna skall öka förutsättningen för inlärning.

Gruppen samlas vid sina tärningar och slår dem, värdet på tärningarna multipliceras och svarat skall markeras på brickorna med hjälp av addition. När de svarat rätt tar de sig tillbaka till tärningarna

Gör en stafett och se hur många markeringar gruppen kan göra på 20 minuter.

Spelvariant 2 – Passar årskurs 5 och uppåt

Dela in klassen i grupper (varje grupp bör ha minst en deltagare som klarar att ställa upp de tal som kan komma)

Varje lag får ett antal tärningar, tillgång till whiteboard och en whiteboardpenna.

Brickorna placeras slumpmässigt i andra änden av klassrummet/idrottssalen etc. Brickorna är till för att markera svaret på genom att eleverna markerar med händer/fötter etc. Syftet med att brickorna skall placeras en bit ifrån tärningarna är att rörelsen fram till brickorna skall öka förutsättningen för inlärning.

Gruppen samlas vid sina tärningar och slår dem, värdet på tärningarna multipliceras och de får sedan ”stjäla” brickor av en annan grupp motsvarande värdet på de multiplicerade tärningarna (eleverna markerar alltså på en annan grupps brickor). De ”stulna” brickorna lägger de tillsammans med sina egna. (Denna lek är roligast med fyra stycken 1-12 tärningar, då det är mycket lyckosamt att lyckas stjäla 10 000-brickan)

Efter 20 minuter räknas summan av gruppens alla brickor och störst summa vinner

Denna lek kan också göras tvärtom, gruppen skall göra sig av med sina brickor och får ”ge bort” de man markerat till en annan grupp. Vid spelets slut räknas summan av brickorna och lägst summa vinner.

Varianter, regler och tips

  • En vanlig regel är att alla måste delta/bidra med att markera, detta är inte möjligt vid alltför låga tal.
  • Variera antalet tärningar och räknesätt (detta går att göra på många olika sätt)
  • Variera typ av tärning, 1-6 är vanligast, 1-12 gör det svårare. För yngre åldrar kan även vissa värden tejpas över för att öva önskad multiplikationstabell osv..
  • Det blir svårare om det inte är tillåtet att markera samma bricka 2 gånger.
  • Det är roligt att ha en kontrollant med miniräknare till varje grupp. Kontrollanten säkerställer att gruppen räknat rätt och sedan markerar rätt.
  • Överslagsräkning fungerar bra med både 1-6 och 1-12 tärningar, bestäm själv reglerna för vad som är godtagbara svar.

Beställ springmatte

SpringMatte fungerar bäst med 3-6 elever i varje lag. Färre medlemmar kräver att varje medlem markerar fler brickor och deltar med i beräkningar, fler medlemmar kräver mer samarbete men kan göra det svårare för alla att vara med i uträkningarna. Tärningarna kommer i olika färger, men alltid i färg-par vid beställning av flera.

Beställ mot faktura
1 Antal
2 Kontakt
3 Faktura
  • Vid beställning av flera tärningar kommer dessa i "färg-par"
  • Vid beställning av flera tärningar kommer dessa i "färg-par"
  • 0,00 Kr